Pages

Sunday, 4 August 2013

berikut adalah contoh soalan, topik dan isu yang sering ditanya semasa temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan 
1. Apakah sekolah bestari?
2.Apakah yang dimaksudkan dengan sekolah wawasan?
3. Pelan induk pendidikan.
4. Pedagogi dan strategi serta kaedah PNP.
5. Taksonomi Bloom
6. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan isu KSSR

*Contoh soalan dan topik isu semasa negara 
1. Sistem pemerintahan
2. Pilihanraya
3. Parlimen
4. Sejarah pendidikan negara
5. Isu ICT
6. NKRA
7. Satu Malaysia
8. Sukan
9. Rukunegara
10. Wawasan 2020
11. Misi dan visi pendidikan di Malaysia
12. 9 cabaran guru arus globalisasi
13. Dasar pembangunan negara dan Dasar ekonomi baru.

*Apakah sebab calon-calon guru GAGAL dalam temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ?*
1. Sikap dan personaliti guru : pembawaan diri
2. Kekurangan nilai profesionalisme : terlalu emosional
3. Kekurangan ilmu penetahuan dan kefahaman
4. Kurangnya kemahiran di dalam bidang tugas. *Berikut adalah contoh soalan, topik dan isu yang sering ditanya semasa temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan 
1. Apakah sekolah bestari?
2.Apakah yang dimaksudkan dengan sekolah wawasan?
3. Pelan induk pendidikan.
4. Pedagogi dan strategi serta kaedah PNP.
5. Taksonomi Bloom
6. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan isu KSSR

*Contoh soalan dan topik isu semasa negara 
1. Sistem pemerintahan
2. Pilihanraya
3. Parlimen
4. Sejarah pendidikan negara
5. Isu ICT
6. NKRA
7. Satu Malaysia
8. Sukan
9. Rukunegara
10. Wawasan 2020
11. Misi dan visi pendidikan di Malaysia
12. 9 cabaran guru arus globalisasi
13. Dasar pembangunan negara dan Dasar ekonomi baru.

*Apakah sebab calon-calon guru GAGAL dalam temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ?*
1. Sikap dan personaliti guru : pembawaan diri
2. Kekurangan nilai profesionalisme : terlalu emosional
3. Kekurangan ilmu penetahuan dan kefahaman
4. Kurangnya kemahiran di dalam bidang tugas

No comments:

Post a Comment